saod

يا الله دخيلك ما دخل عيني النوم

شقيـــت من ليـــل التنــــاهيت ســــــــــتره
دارت بي الأيـــام هــــايم ومغــــــــــموم

ما جــــف لي بعد أصدق النــاس عــــــــبره

قالوا تصـــبر قلت كفوا عــن اللوم

واللي فـــقد عينـــيه مــن ويـــن صــــــــبره
بعده حـــشى ما ذقت للـــنوم مطعوم

وين الهـــنا وأخــــوي قد غـــاب بـــــــدره

كني وحيد في دجى الليل منجوم

تايـــه ولالي مــــع قـــــضى الله دبـــــــــره
أمشـــي مـــع العـــالم مغيَّب ومهمــوم

وكن الحـــشى مع صالي الهــــم جـــــــــمره

واقفي القصيد ولا بقى في السما نجوم

عـــشرين يــــوم ضـــيَّع القــلب شــــــــعره
لا عـــاده الله يوم الأحزان من يوم

إذ شفـــتهم بالعــــــود من حــــول قـــــــــبره

كل يكفكف دمعته تــقل ما سوم

وكــــل يصالي داخـــــــل القـــــــلب حــــــــره
مرحـــوم يا راعي المواجيب مرحوم

كل بكـــاك اليـــوم واهــــتم صـــــــدره

الله يصــبرنا لفقـــــدك مدى الدوم

كـــسر الفراق اللي شقي الروح جـــبره
شيخ النقى كنه من العيب معصوم

للطيب طيــــــب ولا قشـــر النــــــــاس شــــره

يضحك حجاجه كل من جاه محشوم

وكــــم واحــد لا جـــاه يشوف قــــــــــدره
دين وتقى وافضال مع طيب معلوم

ريف الضــــعيف إلى شكى شـــد بــــــــازره

وابوي حـــنا له رجـــال عـــلى الــــدوم

ما ينقـــطع حـــبل عقــــدنـــاه بـــــــــــــامره
الله يعــــــزه مرتـــضي كــــــــل مقسوم

مـــؤمن وصــــابـــر عــــــظــم الله أجـــــــــــــره